Preduzeće za proizvodnju i održavanje, inženjering, projketovanje, montažu i servis liftova

0 +

Ugrađenih liftovskih jedinica

O nama

„A&S INŽENJERING“ d.o.o. je preduzeće osnovano 1992. godine i bavi se projektovanjem, delimičnom proizvodnjom, montažom, remontom, servisiranjem i održavanjem liftova, eskalatora i pokretnih traka kao i izradom i ugradnjom svih vrsta metalnih konstrukcija u sklopu tih postrojenja. Deo proizvodnje potreban za dokompletiranje liftovskih postrojenja koje „A&S INŽENJERING“ d.o.o. ne proizvodi samostalno, rešava se proizvodno tehničkom saradnjom sa domaćim i inostranim kompanijama sa kojima „A&S INŽENJERING“ d.o.o. ima ugovorni odnos.

Preduzeće „A&S INŽENJERING“ d.o.o. je ovlašćeni distributer opreme evropskog proizvođača i to:

 

„DOPPLER“ – Grčka, za ugradnju svih vrsta električnih i hidrauličnih liftova, održavanje i nabavku kompletnog programa rezervnih delova,

„ORONA“ – Španija, za održavanje liftova i nabavku kompletnog programa rezervnih delova.

 

Mogućnosti saradnje su višestruke. „A&S INŽENJERING“ d.o.o. od kompanije „DOPPLER“ uvozi kompletnu opremu liftova, eskalatora i pokretnih traka, a istovremeno za navedenu kompaniju na domaćem i drugim tržištima pruža usluge projektovanja i montaže liftova, eskalatora i pokretnih traka.

Preduzeće poseduje svu neophodnu dokumentaciju za projektovanje i izvođenje radova u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije, kao i lične licence za odgovorne projektante i odgovorne izvođače radova, izdate od strane Inženjerske komore Srbije.  Preduzeće takođe poseduje licence za projektovanje i izvođenje radova za teritoriju B I H, izdate su od strane Ministarstva za urbanizam, stambeno – komunalne delatnosti, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke.

Pri izboru stranih partnera rukovodili smo se pre svega potrebama naših Investitora i tržišta na prostorima Republike Srbije, B i H, Crne Gore i Makedonije, vodeći računa pre svega o kvalitetu uvozne opreme, ali i o ceni i ostalim komercijalno theničkim uslovima.

Za protekle 23 godine postojanja preduzeća, ugradili smo preko 500 ( petstotina ) liftovskih jedinica. Naši stručnjaci za projektovanje, montažu, servisiranje, programiranje i puštanje liftova u rad, obučeni su u fabrici proizvođača. Preduzeće „A&S INŽENJERING“ d.o.o.garantuje za kvalitet pruženih usluga.

Reference

U dvadesetpetogodišnjem periodu postojanja, preduzeće „A&S INŽENJERING“ d.o.o. je između ostalog izvršilo projektovanje, isporučilo opremu i izvršilo montažu liftova u sledećim objektima:

Održavanje

Uporedo sa isporukom i ugradnjom novih liftova preduzeće „A&S INŽENJERING“ izvršilo je remonte jednog broja postrojenja od kojih:

Kontakt

Adresa:

Telefon:

Fax:

Email:

Tekući račun:

PIB:

Matični broj: